Výživné na dítě čili alimenty a nebo vyživovací povinnost jak by řekl právník. Řešíme následně či souběžně s rozvodovým řízením
výživné, alimen

výživné, alimen

výživné, limenty, právník, žaloba
Výživné na dítě čili alimenty a nebo vyživovací povinnost jak by řekl právník. Řešíme toto následně či souběžně s rozvodovým řízením, či rozpadem vztahu. Jsme ve velmi vypjaté situaci a je dobré vědět na co máme nárok, a jak máme postupovat
Výživné
výživné, výživn

výživné, výživn

výživné, výživné na dítě, alimenty
Výživné je vlastně vyživovací povinnost rodičů, která trvá do doby, než je dítě schopno se živit samo. Tím pádem je samozřejmé, že vyživovací povinnost vůči dítěti nezaniká ve chvíli  kdy dítě dosáhne věku 18 let, tedy je zletilé. V situaci kdy zletilé dítě studuje, výživné na dítě nezaniká, ale vyživovací povinnost trvá až do konce studia dítěte. Pokud ale dítě mění školy, aniž by v některou z nich dokončilo, může být vyživovací povinnost zaniknout. Výživné může být naopak ukončeno i před tím než dítě dosáhne zletilosti, pokud v této době ukončí studium.
Výživné na dítě a určovaní jeho výše
Výživné na dítě a určovaní jeho výše se vychází z předpokladu, že dítě má plné právo se podílet na životní úrovni rodičů. Soud který určuje částku na kterou stanoví vyživovací povinnost posuzuje několik hledisek jako je
  • Oprávněné potřeby dítěte, vzhledem k jeho věku, potřeb školních pomůcek a zájmové činnosti, zdravotnímu stavu
  • Možnosti rodiče, kterému bude výživní čili alimenty vyměřeno. Soud vychází z příjmu a finančních možností, jeho majetku ale přihlíží k případným jeho  dalším vyživovacím povinnostem
  •  Pokud jsou majetkové poměry rodiče, který má platit výživné na dítě značně nadstandartní, soud může stanovit i to, že část financí bude dítěti pravidelně vyplácena a druhá část bude dítěti spořena na jeho účtu.
Alimenty a jejich stanovení
Alimenty stanovuje soud na základě jedné ze dvou možností
  • Dohoda rodičů o plnění vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti či dětem, která odpovídá zájmům nezletilého dítěte či dětí, kdy soud tuto dohodu schválí
  • Vlastním rozhodnutí soudu, když rodič či rodiče neplní dobrovolně svou vyživovací povinnost, pokud soud rozhoduje o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů. Takzvané soudní odebrání dítěte.
alimenty, výživ

alimenty, výživ

alimenty, výživné na dítě
Změna výše výživného
Výše výživného se může měnit. Výši výživného stanovuje soud dle aktuálního stavu v době, kdy bylo soudní rozhodnutí vydáno. Samozřejmě se mohou poměry některé ze stran změnit a výživné na dítě může být na návrh některé z těchto stran sníženo či zvýšeno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one